.makeup 現已全面開放註冊

由註冊局 L’Oréal 推出的 .makeup 進入全面開放期, 開放所有人註冊。 從11月8日開始 ,A費率的用戶新註冊第一年費用為 NT$8222

註冊一個 .makeup:

.makeup